Het optimaliseren van afbeeldingen in een SEO project

Het optimaliseren van afbeeldingen in een SEO project

Bij het optimaliseren van een website (SEO) wordt unieke content steeds belangrijker. Google wil graag dat iedere bezoeker met een zoekopdracht in Google een antwoord krijgt op de vraag die hij of zij heeft. Weet je op je website vragen te beantwoorden die starten met Hoe, Waarom, Hoe werkt…, Wat is…. dan heeft dat een gunstige invloed op de SEO rankings van je website. Content bestaat echter uit meer dan tekst. Content gaat ook over afbeeldingen en video’s. Een goede afbeelding zegt vaak meer dan 1000 woorden.

Waarom moet je afbeeldingen en of video’s gebruiken in een artikel?

Er zijn heel veel mensen die beelddenkers zijn. Ze kijken liever naar een instructie op beeld of naar een afbeelding of infographic, dan dat ze bijvoorbeeld een geschreven handleiding raadplegen. Zeker de jeugd van tegenwoordig, die is opgegroeid met social media zoals Youtube of Instagram, lezen steeds minder boeken en geschreven tekst. Daarnaast is een goede afbeelding van toegevoegde waarde voor een artikel.

Hoe optimaliseer je een afbeelding of foto?

1. Het Alt Attribuut

Bij elke afbeelding of foto moet je een alt attribuut invullen. Hierbij omschrijf je in woorden waar de afbeelding of foto over gaat. Er zijn meer dan 200000 mensen met een visuele beperking in Nederland. Met behulp van het alt attribuut wordt het voor deze mensen duidelijk wat er op een afbeelding of foto staat.

2. Gebruik korte en informatieve bestandsnamen

Vaak zijn bestandsnamen te lang en staan er cijfers en letters door elkaar. Of achter een woord wordt een datum of volgnummer gezet. Doe dit niet meer! De bestandsnaam is een SEO optimalisatie mogelijkheid. Gebruik deze dan ook en plaats als het kan een relevant zoekwoord in je bestandnaam.

3. Voorkom underscores in bestandsnamen

Het wordt aangeraden om liggende streepjes (‘underscores’) te vermijden in bestandsnamen. Gebruik liever een koppelteken. Sommige zoekmachines interpreteren liggende streepjes als een letter karakter terwijl een koppelteken als spatie wordt beschouwd. Zodoende zullen zoekmachines sneller de bestandsnaam koppelen met het zoekwoord.

4. Gebruik een relevant zoekwoord in het alt attribuut

Het gebruik van zoekwoorden in Alt attributen heeft een positieve invloed op de ranking van de webpagina in zoekmachines.

5. Plaats unieke afbeeldingen

Zoekmachines kunnen niet alleen een onderscheid maken tussen unieke tekst, maar ook tussen unieke afbeeldingen. Het gebruik van unieke afbeeldingen op een webpagina die u promoot is een positieve ranking factor. Zoekmachines waarderen immers uw inspanning om geen dubbele inhoud van welke aard dan ook te gebruiken op de pagina’s van uw website.

6. Let op de bestandsgrootte van de afbeelding

Geregeld kom ik nog afbeeldingen tegen van 1 MB of meer. Dit is veel te groot. Een foto mag in principe niet meer zijn dan 150 KB.

Wat is het gevolg als afbeeldingen niet goed geoptimaliseerd worden?

Het slecht of niet goed optimaliseren van afbeeldingen op je website, heeft nadelige gevolgen voor de SEO van je website. Met als gevolg dat je website lagere rankings van Google krijgt. Zeker als de bestandsgrootte van een afbeelding veel te groot is, heeft dat grote nadelige gevolgen voor de snelheid van je website. Aangezien snelheid een belangrijke ranking factor is, heeft een trage website als zodanig ook nadelige gevolgen voor je positie in Google.

Aangeraden tools

Pagespeed insights

Met deze tool kunt u de snelheid van uw website testen. Voor WordPress gebruikers raad ik de Plugin Smush Pro aan.

Mijn naam is Herman Geertsema en ik ben eigenaar van SEO & Content Marketing Bureau Connect your World uit Den Haag.