Hoe belangrijk is baggerwerk nu eigenlijk?

Je zult wel denken dat baggerwerk niet echt belangrijk is, maar het heeft toch meer voordelen dan je denkt. Baggerwerken zijn erg belangrijk voor de doorstroming van het water. Veel sloten, rivieren en meren zijn gevuld met baggerspecie, met als gevolg een slechte afwatering. Zelfs de wezens in het water moeten om de baggerspecie heen leven. Goed baggeren van water is daarom belangrijk. Baggeren kan vanaf de kant en vanaf het water is mogelijk. Met speciale machines wordt de baggerspecie van de zijkant naar de vrachtwagen getransporteerd. De vrachtwagen transporteert de bagger terug naar een speciale plaats voor opslag. 

Ook kan baggerspecie met speciale machines uit het water worden gehaald en in boten in plaats van in auto’s worden geladen. De boot vervoert grote hoeveelheden bagger naar dezelfde bijzondere locatie als de auto. Vanuit deze locatie kan baggerspecie voor veel zaken worden hergebruikt. Denk hierbij aan het vervangen van de dijken als het materiaal goed genoeg is. Niet alles dat via baggerwerken gewonnen wordt, kan hiervoor gebruikt worden. Dat is dan het enige nadeel aan het baggeren van een sloot of rivier. 

Hoe ontstaat bagger? Het vormt sneller dan gedacht wordt

Op de bodem van allerlei soorten water zal zich uiteindelijk een soort bagger vormen. Dit komt onder meer door bodemmaterialen, bladeren en plantenresten. De lagen nemen met enkele centimeters per jaar toe. Daarom is het belangrijk om om de paar jaar baggerwerkzaamheden in rioleringen en rivieren  uit te voeren. De hoeveelheid tijd die je nodig hebt om te werken hangt af van de diepte van het water. Gemiddeld is dit elke 9-14 jaar.  

De kosten van opgravingen lopen sterk uiteen. Daarom is het moeilijk te zeggen hoeveel u aan deze service zult besteden. Het kan gezegd worden dat het baggeren van een sleuf ongeveer 20 cent per meter kost. Dit is ongeveer 50 euro per hectare. Over het algemeen is het niet zo erg als je  om de vijf jaar moet doen. Daarna kost het je nog maar gemiddeld  10 euro per jaar.