Koopkracht in 2017 was slechter

Nibud waarschuwt, koopkracht per individu vaak lager dan loonstrook doet vermoeden

Uit de koopkrachtberekening van het Nationaal instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), blijkt dat de koopkracht minder hard zal stijgen dan lijkt. Gemiddeld stijgt het brutoloon per individu in 2017 met ongeveer 1,7 procent. Echter is er sprake van inflatie. De prijzen is winkel zijn gemiddeld gestegen. Daarnaast is de zorgpremie voor iedereen in Nederland verhoogd. Om deze reden kan de loonstijging een vertekend beeld geven, veel Nederlanders zullen er in koopkracht minder op vooruit gaan dan het loonstrookje doet vermoeden. Dit verschilt echter wel per persoon en is afhankelijk van je bruto inkomen.

Wat zijn de verwachtingen?
Naar verwachting zullen vooral mensen met een midden en hoger inkomen dit gaan merken. Naar verwachting kunnen zij er zelf met € 20,- per maand op achteruit gaan. Mensen met inkomens onder de € 35.000,- zullen juist weer minder gaan merken. Verwacht wordt dat zij zelfs iets meer te besteden zullen hebben. Dit komt doordat verschillende toeslagen verhoogd zullen worden. Onder andere de huurtoeslag en zorgtoeslag worden hoger in 2017. Ook het kindgebonden budget gaat omhoog. Eigenlijk zullen de mensen met een pensioen deze verandering het meest voelen in de portemonnee. De pensioenen worden namelijk vaak niet opnieuw geïndexeerd ondanks de inflatie.