Uitvaartkosten aftrekbaar van de belasting?

De afrekening. Na de begrafenis of crematie zijn sommige kosten aftrekbaar voor de belastingdienst. Alleen kosten die niet door de verzekering worden gedekt zijn aftrekbaar van de erfbelasting.

Uitleg: Wat kun je regelen voor de belasting om kosten af te trekken.
Belastingvoordeel
Koopsom uitvaartverzekering: bij deze verzekering zult u eenmalig een groot bedrag moeten storten waarmee uw uitvaart bekostigd kan worden. Hierbij hoeft u over de eerste € 7.232 euro (2021) geen vermogensrendementsheffing te betalen. De € 7.232 zal bij de berekening van het eigen vermogen in box 3 vallen.

Je moet er rekening mee houden dat de waarde van de uitvaartverzekering niet boven de € 7.232 euro uitkomt. Mocht dit wel zo zijn dan moet je over het hele bedrag alsnog belasting betalen.

Uitvaartdeposito: hierbij stort je regelmatig een bedrag op een deposito waarover u een hogere rente dan op een normale rekening ontvangt. Met dit bedrag kan jouw uitvaart bekostigd worden. Meer info hier: Uitvaartverzekering berekenen.

Erfenis
Er wordt gekeken naar vermogen en bezittingen van de overledene. Eerst wordt de eventuele schulden vereffend. Daarna komt de verdeling van vermogen en bezitting onder nabestaanden. Als er een kapitaal aan nabestaanden wordt uitgekeerd zal hier erfbelasting worden getrokken. Bij belastingaangifte mag je sommige kosten voor de uitvaart aftrekken.

Erfbelasting aangifte
Bij de aangifte erfbelasting zijn bepaalde kosten voor de uitvaart aftrekbaar. Deze kosten zijn alleen aftrekbaar van de erfbelasting en dus niet bij de inkomstenbelasting.

Welke kosten zijn aftrekbaar voor de erfbelasting?
Kosten voor de verzorging en de kleding van de overledene
Rouwadvertenties, bloemen, het condoleanceregister en (verzendkosten voor) de rouw- en bedankkaarten
De opbaring
De kist, urn, het graf en het grafmonument
De huur van de aula
Catering
Bijkomende kosten voor personeel van een uitvaartonderneming.

Deze kosten zijn niet aftrekbaar
Kosten voor het onderhouden van het graf
Grafversiering
Kosten die gemaakt zijn voor het opruimen van de inboedel van overledene.